Struktura organizacyjna

Informacje ogólne:
 
 
 • Przedszkole otwarte jest w godzinach od 6.00 do 17.00.
 • W przedszkolu jest 6 oddziałów, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 
  Grupy I - V liczą 25 dzieci, a grupa VI - 20 dzieci.
 • Przedszkole otwarte jest jedenaście miesięcy w roku. W roku szkolnym 2013/2014 przerwa urlopowa jest w miesiącu sierpniu!
  W sierpniu dyżur będzie pełnić Przedszkole nr 116 (Os. Pod Lipami).
 • Oferujemy zajęcia dodatkowe: rytmikę,język angielski, logopedię,naukę pływania, gimnastykę korekcyjną i religię.


 Zasady rekrutacji do przedszkoli:

 • Kartę składamy do jednej placówki, można natomiast wybrać II i III preferencję.
  Wybór kolejnej preferencji nie wpływa  negatywnie na decyzję komisji rekrutacyjnej!
 • O przyjęciu do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń – kryteria naboru dostępne na tablicy ogłoszeń!
 • Decyzje o przyjęciu dzieci podejmie Komisja Rekrutacyjna.
 • Umowę świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego podpisujemy z rodzicami we wrześniu.
  Osobno podpisujemy umowy w okresie letnim.