Dziecko w przedszkolu
Placówka dla dobra dziecka realizuje wyznaczone cele:
  • zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa poprzez podmiotowe traktowanie,
  • stwarza warunki do realizowania indywidualnych potrzeb dziecka,
  • podtrzymuje poczucie tożsamości narodowej,
  • wspiera funkcje wychowawczą rodziny poprzez pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej.
  • tworzy warunki, które umożliwiają dzieciom osiągnięcia gotowości szkolnej, oraz funkcjonowanie we wspólnocie rówieśniczej. Poprzez kontakt z innymi dziećmi ukierunkowujemy go w odpowiednich zachowaniach.

Budynek przedszkola jest dwukondygnacyjny, wolnostojący z zapleczem gospodarczym, który wyróżnia się estetycznym wnętrzem i przestronnymi salami zabaw. Każda grupa ma do dyspozycji swoją salę z łazienką i toaletami. Dzieci korzystają z szatni, oraz pokoi do zajęć dodatkowych gdzie znajdują się przybory do ćwiczeń gimnastycznych i instrumenty muzyczne. Dwie sale dydaktyczne wyposażone są w pianino. Wokół placówki znajduje się ogród dla dzieci, który posiada dużo zieleni, piaskownice oraz wielki plac zabaw dostosowany do wieku dzieci, różnorodne drzewa i krzewy ozdobne. W przedszkolu jest możliwość spożywania posiłków, kuchnia przedszkolna jest duża i dobrze wyposażona. Przygotowuje trzy posiłki: śniadanie, II śniadanie i obiad. 

Zespół nauczycielek
 z długim stażem prowadzi urozmaicone tematycznie zajęcia pozwalające dzieciom na wszechstronny rozwój i aktywność. Panie aktywnie uczestniczą w różnych formach dokształcania: studia, studia podyplomowe, kursy, warsztaty, konferencje i rady szkoleniowe. W przedszkolu kadra pedagogiczna prowadzi zajęcia z dziećmi na bardzo wysokim poziomie – metodami tradycyjnymi i nowatorskimi. W swoich programach kształtują świadomość ekologiczną, zdrowotną, patriotyczną. Ponadto nauczycielki prowadzą zajęcia koleżeńskie, warsztaty dla dzieci i rodziców, wspólne uroczystości, spotkania i imprezy. Oprócz nauczycielek opiekę nad dziećmi sprawują pracownicy obsługowi, pełni zaangażowania i ciepła, zawsze służący pomocą nauczycielkom, dzieciom i rodzicom.

W przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe dla dzieci, które nie kolidują z zajęciami organizowanymi w ramach pracy wychowawczo-dydaktycznej. Są to zajęcia: muzyczno-ruchowe oraz język angielski i logopedia. Dzieci uczęszczają także na basen. Są także organizowane spotkania teatralne i koncerty muzyków, które rozwijają wrażliwość artystyczną dzieci uczęszczających do tego przedszkola, wycieczki autokarowe do kina, teatru, filharmonii, muzeum, spotkania w gospodarstwie wiejskim, leśniczówce, policji.

Przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom.
 
• Traktuje każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. 
• Stara się, by czuły się kochane, akceptowane i szczęśliwe. 
• Daje dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z innymi, kreatywnego myślenia, działania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach i zabawach. 
• Przygotowuje dzieci do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami. 
• Dba o to, aby miały bezpośredni kontakt z przyrodą. 
• Uczy dzieci szacunku wobec tradycji, akceptacji własnej osoby i tolerancji wobec innych.
• Współpracuje z różnymi instytucjami (policja), specjalistami (psycholog, pedagog) i środowiskiem lokalnym.

 
Na wirtualną wycieczkę po przedszkolu zapraszamy do zakładki Galeria!