W naszym przedszkolu organizuje się zajęcia dodatkowe:

W roku szkolnym 2018/2019 są to:

 • rytmika (dla wszystkich dzieci)
 • gimnastyka korekcyjna (5 i 6 latki ze skierowaniem)
 • język angielski (dla wszystkich dzieci)
 • logopedia (zdiagnozowane 5 i 6 latki)
 • religia (5 i 6 latki na wniosek rodziców)

          Zajęcia umuzykalniające i taneczne to ważna część dnia każdego przedszkolaka. Taniec i muzyczne zabawy ze śpiewem to wspaniały sposób na rozwój dziecka w wielu aspektach. Tematyka muzyczna każdych zajęć dobierana jest w zależności od pory roku, świąt, różnych okazji taki jak: Dzień Babci, Dzień Matki, Dzień Dziecka i inne. Dzieci słuchają muzyki granej "na żywo" na pianinie czy keybordzie i śpiewają piosenki. Wprowadzone są również elementy tańców narodowych i współczesnych. Rytmika w przedszkolu to często jedyna okazja w życiu na poznanie polskich tańców i piosenek ludowych. Podczas zajęć przeprowadzane są ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórcze inwencji dziecka np. improwizacje ruchowe, śpiewane, grane. Dzieci w trakcie zajęć mogą wyrażać swoje emocje i uczucia ruchem. Zajęcia łączące ruch z muzyką poprawiają koordynację ruchową, rozwijają wyobraźnie dziecka, wzbogacają słownictwo i poprawiają wymowę.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu

Czas trwania zajęć: 25 minut.

Cele zajęć:
 • nauka podstawowych kroków i figur niektórych polskich tańców narodowych, regionalnych oraz towarzyskich,
 • przekazywanie wiadomości z zakresu polskich tańców narodowych, regionalnych i towarzyskich,
 • nauczanie tekstów do zabaw ze śpiewem,
 • rozwijanie zdolności motorycznych takich jak: skoczność, szybkość, zwinność, gibkość, równowaga, wytrzymałość,
 • wyrabianie zdolności skupienia uwagi, koncentracji,
 • wyrabianie pamięci rytmicznej i szybkiej orientacji w przestrzeni,
 • nauczanie i doskonalenie różnych form ruchu przy muzyce,
 • nauczanie różnych rodzajów zabaw rytmiczno-tanecznych w celu uatrakcyjnienia zajęć,
 • prezentacja nauczonych układów tanecznych na uroczystościach przedszkolnych.

          Wiek przedszkolny to okres intensywnego rozwoju dziecka. Najważniejszym zadaniem przedszkola w tym czasie jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem możliwości rozwojowych. Stymulowanie i pobudzanie tego rozwoju odbywa się poprzez właściwe stosowanie formy ruchu. Gimnastyka korekcyjna, jest szeroko rozumianą formą zajęć profilaktycznych. Zajęcia korekcyjne obejmują ćwiczenia: ogólnorozwojowe, specjalne (korygujące daną wadę), wyprostne, oddechowe i antygrawitacyjne (wydłużające).

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu

Czas trwania zajęć: 30 minut

Cele zajęć:
 • eliminowanie wad postawy ciała takich jak: plecy okrągłe, plecy płaskie, boczne skrzywienie kręgosłupa,
 • eliminowanie wad kończyn dolnych, takich jak: płaskostopie, koślawość i szpotawość kolan, stopy płasko-koślawe,
 • działanie profilaktyczne w celu nie dopuszczenia do powstania w/w wad postawy,
 • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała,
 • zapewnianie dzieciom wszechstronnego rozwoju ciała,
 • zwiększenie efektywności zajęć poprzez umożliwianie współpracy z rodzicami: zajęcia z udziałem rodziców, informacje o profilaktyce wad, propozycje ćwiczeń z dziećmi w domu.

 

          Dlaczego nauczać dzieci języków obcych w jak najmłodszym wieku? Dzieci w wieku 3-4 lat mają niezwykle podatny, chłonny i elastyczny umysł, którego nie mają już dzieci powyżej tego wieku. Dlatego to w tych pierwszych latach dzieci są o wiele bardziej zdolne by móc zrozumieć, uchwycić i zapamiętać serię symboli, jakimi postrzegają język. Dzieci odbierają język obcy jako zabawę i nabywają umiejętności językowe w ten sam sposób, w jaki uczą się języka ojczystego.Potencjał językowy małego przedszkolaka jest ogromny. Jest zdolny nauczyć się wielu nowych rzeczy dzięki temu co przeżywa, czego doświadcza na co dzień i co robi. Dlatego też proponowane zajęcia odpowiadają jego naturalnym potrzebom zaspokajania ciekawości. Narządy artykulacyjne małego dzieciaczka są tak elastyczne, że jest w stanie bez problemu nie tylko poprawnie powtórzyć dane słowa i zdania w obcym języku, ale również mówić z poprawnym akcentem. Dziecko, które posługuje się dwoma, lub więcej językami rozwija zdolności językowe na cale życie. Łatwiej przyswaja sobie inne dziedziny wiedzy.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

Czas trwania zajęć ok. 25 minut.


Cele i metody prowadzenia zajęć:

 • nauka języka w formie zabawy (piosenki, zabawy ruchowe, literatura dziecięca)
 • umożliwienie dzieciom bycia kreatywnymi, rozwijanie ich wyobraźni poprzez rysunki, obrazki, zdjęcia,
 • praca w grupach,
 • język obcy jako metoda za pomocą której dziecko działa, reaguje, wchodzi w kontakt z innymi może stać się dla niego szybko językiem pracy,
 • wzbudzenie zainteresowania kulturą, obyczajami innego kraju, zaspokojenie w dzieciach ciekawości jak żyją inne dzieci, co robią w swoim kraju, czym się bawią, co robią w wolnym czasie.

          Program przeznaczony dla dzieci w wieku  5 i 6 lat. Ćwiczenia te służą dzieciom,  których mowa  budzi zastrzeżenia, jak i tym, które mówią wadliwie. W odniesieniu do pierwszych pełnią funkcję rozwojową i profilaktyczną, w odniesieniu do drugich zawierają ponadto elementy korekcji.


Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Czas trwania zajęć ok. 25 minut

Cele zajęć:

 • usuwanie przyczyn niechęci mówienia, ułatwianie nawiązywania słownych kontaktów społecznych,
 • stymulowanie rozwoju mowy dzieci,
 • wywoływanie spontanicznej artykulacji,
 • uczenie właściwego posługiwania się głosem,
 • usprawnianie aparatu oddechowego,
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych,
 • ćwiczenie artykulacji głosek,
 • usprawnianie słuchu fonematycznego,
 • profilaktykę oraz przekazywanie rodzicom informacji na temat rozwoju mowy dziecka i sposobów jego wspomagania.

          Zajęcia te w ciekawy i przystępny sposób przybliżają dzieciom historie biblijne i tajemnice wiary. Dzieci w trakcie zajęć śpiewają, koloruj, tańczą. 

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

Czas trwania zajęć ok. 30 minut.


          Dzieci z naszego przedszkola mogą uczestniczyć także w zajęciach na pływalni gdzie zdobywają umiejętność pływania lub ją doskonalą. Oczywiście wszystko pod czujnym okiem wykwalifikowanego instruktora i ratowników.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. 

Czas trwania zajęć ok. 45 minut.

UWAGA: W roku szkolnym 2018/2019 zajęcia z nauki pływania czasowo zawieszone.