Galeria

Owocowy Sad i Przedszkole

     W ostatnim tygodniu października całe Przedszkole brało udział w umieszczaniu tabliczek w naszym sadzie owocowym. Uprzejmie donosimy, iż w naszym ogrodzie rosną następujące drzewka owocowe (puchniemy z dumy!):

- Czereśnia Hedelfińska -
- Brzoskwinia "Reliance" -
- Wiśnia Sabina (Prunus cerasus) -
- Jabłoń "Złota Reneta" -
- Gruszka Lukasówka "Alexander Lucas" -
- Śliwa Japońska (Prunus salicina Santa Rosa) -

W każdej grupie odbyła się indywidualna mini-uroczystość nadania jednorocznej nazwy, pochodzącej od zasadzonego przez daną grupę drzewka. W związku z czym mamy w Przedszkolu:

- Grupę I - Czereśnie,
- Grupę II - Brzoskwinie,
- Grupę III - Wiśnie,
- Grupę IV - Jabłka,
- Grupę V - Gruszki,
- Grupę VI - Śliwki.