Galeria

Pierwsza Pomoc dla Dzieci - 24.05.12

Dnia 24 maja odbyło się szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla dzieci z grup III-VI (opłacone z funduszu przedszkolnego). Przewodnikiem po tych bezcennych wiadomościach i umiejętnościach był ratownik medyczny, dzięki któremu (a właściwie dzięki której :-)) przedszkolaki mogły przećwiczyć prawidłowe reagowanie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia oraz utrwalić znajomość telefonów alarmowych, łącznie ze sposobem poprawnego kontaktowania się i przekazywania kluczowych informacji funkcjonariuszom Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia.