Program został przygotowany i jest realizowany przez Narodowe Centrum Kultury