Program przeznaczony dla dzieci w wieku  5 i 6 lat. Ćwiczenia te służą dzieciom,  których mowa  budzi zastrzeżenia, jak i tym, które mówią wadliwie. W odniesieniu do pierwszych pełnią funkcję rozwojową i profilaktyczną, w odniesieniu do drugich zawierają ponadto elementy korekcji.

Zajęcia z p. Karoliną odbywają się raz w tygodniu. 
Czas trwania zajęć ok. 25 minut. 

Cele zajęć:

  • usuwanie przyczyn niechęci mówienia, ułatwianie nawiązywania słownych kontaktów społecznych,
  • stymulowanie rozwoju mowy dzieci,
  • wywoływanie spontanicznej artykulacji,
  • uczenie właściwego posługiwania się głosem,
  • usprawnianie aparatu oddechowego,
  • usprawnianie narządów artykulacyjnych,
  • ćwiczenie artykulacji głosek,
  • usprawnianie słuchu fonematycznego,
  • profilaktykę oraz przekazywanie rodzicom informacji na temat rozwoju mowy dziecka i sposobów jego wspomagania.