Wiek przedszkolny to okres intensywnego rozwoju dziecka. Najważniejszym zadaniem przedszkola w tym czasie jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem możliwości rozwojowych. Stymulowanie i pobudzanie tego rozwoju odbywa się poprzez właściwe stosowanie formy ruchu. Gimnastyka korekcyjna, jest szeroko rozumianą formą zajęć profilaktycznych. Zajęcia korekcyjne obejmują ćwiczenia: ogólnorozwojowe, specjalne (korygujące daną wadę), wyprostne, oddechowe i antygrawitacyjne (wydłużające).

Zajęcia z p. Asią odbywają się dwa razy w tygodniu. 
Czas trwania zajęć: 30 minut. 

Cele zajęć:

  • eliminowanie wad postawy ciała takich jak: plecy okrągłe, plecy płaskie, boczne skrzywienie kręgosłupa,
  • eliminowanie wad kończyn dolnych, takich jak: płaskostopie, koślawość i szpotawość kolan, stopy płasko-koślawe,
  • działanie profilaktyczne w celu nie dopuszczenia do powstania w/w wad postawy,
  • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała,
  • zapewnianie dzieciom wszechstronnego rozwoju ciała,
  • zwiększenie efektywności zajęć poprzez umożliwianie współpracy z rodzicami: zajęcia z udziałem rodziców, informacje o profilaktyce wad, propozycje ćwiczeń z dziećmi w domu.