Potencjał językowy małego dziecka jest ogromny. Przedszkolakom proponujemy zajęcia odpowiadające naturalnym potrzebom: ruchu, ekspresji werbalnej, wokalnej, plastyczno-technicznej, podążamy za ciekawością poznawczą dziecka i rozwijamy sferę społeczno-emocjonalną.

Uczymy poprzez zabawę, ponieważ  jest to dominująca i najważniejsza aktywność dziecka w wieku 3-6 lat. Forma zabawowa w przyjaznej atmosferze gwarantuje zaangażowanie emocjonalne, wielozmysłowe poznanie i odczuwanie autentycznej przyjemności, skutkujące naturalnym, bezwysiłkowym przyswajaniem wiadomości i umiejętności. Przeżywanie sukcesów i pozytywne wzmacnianie potęguje wczesnodziecięcą motywację do nauki języków obcych i poznawania krajów i narodowości świata.

We wczesnej ekspozycji na język obcy w wieku przedszkolnym kładziemy nacisk na poprawną wymowę i intonację tak, by dziecko osłuchało się z brzmieniem i poznało melodię języka angielskiego. Nauczamy głównie w obrębie dwóch umiejętności: słuchania i mówienia. Respektujemy okres ciszy mając jednocześnie świadomość, iż „zakorzeniony” system językowy będzie mógł, zgodnie też z indywidualnymi predyspozycjami, rozkwitać w przyszłości naszych podopiecznych.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Prowadzące: p. Iza, p. Gosia (na zdjęciu).
Czas trwania zajęć ok. 25 minut.

Cele i metody prowadzenia zajęć:

  • rozumienie i prawidłowe reagowanie na polecenia w języku angielskim,
  • operowanie wybranymi zwrotami i słownictwem,
  • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych, tanecznych, ilustracyjnych, ruchowo-naśladowczych i innych,
  • powtarzanie rymowanek, śpiewanie piosenek, przyśpiewek, pląsów w formie grupowej,
  • poznanie ilustrowanej literatury anglojęzycznej, tłumaczonej symultanicznie przez nauczyciela,
  • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania krajami anglojęzycznymi (wiedza ogólna, kultura, tradycje),
  • budowanie postawy otwartości i tolerancyjności wobec ludzi innych narodowości.