Dlaczego nauczać dzieci języków obcych w jak najmłodszym wieku? Dzieci w wieku 3-4 lat mają niezwykle podatny, chłonny i elastyczny umysł, którego nie mają już dzieci powyżej tego wieku.

Dlatego to w tych pierwszych latach dzieci są o wiele bardziej zdolne by móc zrozumieć, uchwycić i zapamiętać serię symboli, jakimi postrzegają język. Dzieci odbierają język obcy jako zabawę i nabywają umiejętności językowe w ten sam sposób, w jaki uczą się języka ojczystego.

Potencjał językowy małego przedszkolaka jest ogromny. Jest zdolny nauczyć się wielu nowych rzeczy dzięki temu co przeżywa, czego doświadcza na co dzień i co robi. Dlatego też proponowane zajęcia odpowiadają jego naturalnym potrzebom zaspokajania ciekawości.

Narządy artykulacyjne małego dzieciaczka są tak elastyczne, że jest w stanie bez problemu nie tylko poprawnie powtórzyć dane słowa i zdania w obcym języku, ale również mówić z poprawnym akcentem. Dziecko, które posługuje się dwoma, lub więcej językami rozwija zdolności językowe na cale życie. Łatwiej przyswaja sobie inne dziedziny wiedzy.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. 
Czas trwania zajęć ok. 25 minut.

Cele i metody prowadzenia zajęć:

  • nauka języka w formie zabawy (piosenki, zabawy ruchowe, literatura dziecięca)
  • umożliwienie dzieciom bycia kreatywnymi, rozwijanie ich wyobraźni poprzez rysunki, obrazki, zdjęcia,
  • praca w grupach,
  • język obcy jako metoda za pomocą której dziecko działa, reaguje, wchodzi w kontakt z innymi może stać się dla niego szybko językiem pracy,
  • wzbudzenie zainteresowania kulturą, obyczajami innego kraju, zaspokojenie w dzieciach ciekawości jak żyją inne dzieci, co robią w swoim kraju, czym się bawią, co robią w wolnym czasie.