Dokumenty, które warto przeczytać

  • Regulamin Przedszkola 127

  • Statut Przedszkola

  • Regulamin dyżurów

  • Ramowy rozkład dnia

  • RODO