Informacje kontaktowe

Przedszkole 127
Osiedle Pod Lipami 102

61 – 632 Poznań
Tel : 61 8200753
e-mail: p127@poznan.interklasa.pl

W sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:

Inspektorem Ochrony Danych

Monika Drobnik
email: iod4_mjo@um.poznan.pl
tel. 61/878-49-03

Zastępcą Inspektora Ochrony Danych
Izabela Malinowska-Szabowska
email: iod6_mjo@um.poznan.pl
tel. 61/878-49-07