Struktura organizacyjna

 

Informacje ogólne:

 • Przedszkole otwarte jest w godzinach od 6.00 do 17.00
 • W przedszkolu jest 6 oddziałów, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat
  Grupy I – V liczą 25 dzieci, a grupa VI – 20 dzieci
 • Przedszkole otwarte jest jedenaście miesięcy w roku.
 • W roku szkolnym 2019/2020 przerwa urlopowa jest w miesiącu sierpniu!
  Oferujemy zajęcia dodatkowe:
  rytmikę, język angielski, logopedię, naukę pływania, gimnastykę korekcyjną i religię.

 Zasady rekrutacji do przedszkoli:

 • Kartę składamy do jednej placówki, można natomiast wybrać II i III preferencję. Wybór kolejnej preferencji nie wpływa negatywnie na decyzję komisji rekrutacyjnej!
 • O przyjęciu do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń – kryteria naboru dostępne na tablicy ogłoszeń!
 • Decyzje o przyjęciu dzieci podejmie Komisja Rekrutacyjna.
 • Umowę świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego podpisujemy z rodzicami we wrześniu.
  Osobno podpisujemy umowy w okresie letnim.